WYSOKIE PARAMETRY ELEKTRYCZNE I MECHANICZNE
1) Miedź kuta matrycowo ma lepsze parametry mechaniczne niż w odlewach.
2) Wytrzymałość mechaniczna miedzi kutej matrycowo jest zbliżona do wytrzymałości standardowej stali.
3) Trwałość i odporność na korozję w zastosowaniach elektrycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia.
4) Miedź nadaje się do wtórnego przerobu nie tracąc na wartości (korzyść dla środowiska).

RÓŻNE STOPY MIEDZI W WIELU ZASTOSOWANIACH
Kategoria Cu-ETP :
Miedź elektrolityczna czysta (99,9%).
Cu-ETP jest oznaczeniem ISO (ETP: Electro Tough-Pitch))
(Wysoka przewodność elementów elektrycznych : wyłączniki...)
Kategoria Cu-OF :
Miedź beztlenowa z możliwością obróbki termicznej.
Taka miedź może być łatwo montowana z zastosowaniem różnych metod :
spawanie albo lutowanie (elementy, złączki...)
Kategoria Cu-Te P :
Stop miedzi z zawartością 0,3 do 0,7% Telluru.
Łatwa obróbka mechaniczna z frakcjonowaniem wiórów (palce stykowe, platynki...)
Kategoria Cu-Cr-Zr :
Odporny stop o zawartości 0,5 do 1,2% Chromu (antykorozyjny)
Zastosowania w urządzeniach elektrycznych i cieplnych (składniki stopu lutowniczego,
złączki i elementy...)
Kategoria Cu-Ni-Si :
Stop miedzi zwany "Cupro-silicium" z zawartością 1 do 4% niklu i  0,4 do 1,3%
krzemu dla zastosowań wymagających dużej elastyczności, wytrzymałości i
trwałości (elektryczne elementy łączeniowe, łącza łańcuchów, podstawy elektrod...)

Własności fizyczne miedzi

Gęstość :
8,92 g/cm³ dla czystej miedzi i stopu Cu-Cr1
8,8 g/cm³ dla stopu miedzi Cu-Ni2-Si
Topnienie °C :
1084 °C
Rezystywność elektryczna w 20°C :
0,01724 à 20°C = przewodność 100% IACS
Jednostki :
Przewodnictwo cieplne: 1 MS/m = 1m/()
IACS : International Annealed Copper Std.

Wytrzymałość : Rm (Mpa)
Ściągnij arkusz techniczny  

Kucie matrycowe MIEDZI
zalety techniczne

Przewodnictwo cieplne :  Materiał o jakości idealnie nadającej się w zastosowaniach elektrycznych..
  - Niskie napięcia : palce stykowe, wyłączniki, elementy łączące...
-
Średnie i wysokie napięcie : elementy transformatorowe...
Wytrzymałość : Kucie matrycowe miedzi sprzyja większej wytrzymałości materiału.
Parametry wytrzymałościowe niektórych stopów miedzi są bliskie lub wyższe od zwyczajnych stali (z podwójną przewodnością).
Obróbka powierzchniowa : Są stosowane różne metody obróbki powierzchniowej pozwalające poprawiać parametry stopów :
 

- Wytrawianie kwasem siarkowym (wykończenie mat)  / wytrawianie kwasem azotowym.
- Powlekanie srebrem, cyną, galwanizacja ...

Montaż : Elementy z miedzi można łatwo montować poprzez :
  - Lutowanie (po wytrawieniu / w obojętnej atmosferze)
- Obciskanie, zaciskanie...
Recykling : Recykling miedzi jest łatwy i opłacalny.
Przemysł wtórny przetwórstwa miedzi jest wydajny i rozwinięty..